Aansprakelijkheidsverzekering

Wat dekt een Aansprakelijkheidsverzekering?
Schade die u onbedoeld toebrengt aan een ander kan worden verzekerd met een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Behalve praktische gevolgen kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn.

De aansprakelijkheids-verzekering dekt zowel de materiële schade als de letselschade die u als particulier aan anderen toebrengt.

Materiële schade is schade aan spullen, bijvoorbeeld als uw zoontje een voetbal door de ruit van de buurman schiet.

Letselschade is lichamelijke schade, bijvoorbeeld als iemand een botbreuk oploopt als gevolg van een ongelukdat u veroorzaakt.

Een volledig overzicht van wat er wel en niet is gedekt door een aansprakelijkheids-verzekering staat beschreven in de polisvoorwaarden.